R E G U L A M I N

Zasady funkcjonowania Językowego Klubu Malucha

1. Językowy Klub Malucha - żłobek jest otwarty w dni powszednie w godzinach 7:00 – 17:00.
2. Klub sprawuje opiekę nad maluszkami od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat.
3. Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są do przyprowadzania i odbierania dziecka osobiście lub za pośrednictwem osób upoważnionych w formie pisemnej (imię, nazwisko, seria i nr dowodu osobistego).
4. Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są do odbierania dziecka do godziny 17.00(późniejsze odbiory po uzgodnieniu).
5. W przypadku pozostawienia dziecka pod opieką Klubu po godzinach otwarcia naliczana jest dodatkowa opłata: 25 zł za każdą rozpoczętą godzinę.
6. Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są do przyprowadzania zdrowego dziecka.
7. Żłobek zapewnia dzieciom 3 posiłki: śniadanie, dwudaniowy obiad i podwieczorek.
8. Na czas pobytu w Klubie rodzice powinni zaopatrzyć dziecko w:
- pieluchy jednorazowe, chusteczki nawilżane
- kapcie
- ubranie na zmianę
- osobiste, ulubione rzeczy dziecka (np. smoczek, pluszak)
- szczoteczkę do zębów (dotyczy dzieci myjących zęby).

Zasady dotyczące usług i opłat.

1. Rodzice (opiekunowie prawni) wykupujący karnet zobowiązują się do podpisania z właścicielem żłobka umowy określającej warunki pobytu dziecka.
2. Przy zapisie Dziecka do żłobka Rodzice zobowiązani są do wniesienia jednorazowej opłaty w wysokości 400zł - wpisowego.
3. Rodzice zobowiązani są wnosić opłatę za żłobek do 5 dnia każdego miesiąca z góry.
4. Wszelkie opłaty na rzecz żłobka są bezzwrotne.
5. Klub zwraca jedynie dzienną stawkę żywieniową w wysokości 13,5 zł w przypadku zgłoszonej wcześniej nieobecności dziecka.
6. Szczegóły dotyczące opłat za usługi żłobka określa umowa właściciela z rodzicami (opiekunami prawnymi).