Językowy Klub Malucha czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7-17.00.

   Nasz żłobek powstał z myślą o najmłodszych pociechach. Opiekujemy się dziećmi od 20 tygodnia do 3 roku życia. Tworząc placówkę za priorytet postawiliśmy sobie uśmiech  maluchów i stworzenie im warunków dla rozwoju poznawczego, emocjonalnego i fizycznego. W ofercie mamy zajęcia logopedyczne oraz elementy języka angielskiego (im wcześniej rozbudzimy dziecko językowo, tym lepsze efekty możemy uzyskać). Każdy maluch jest dla nas indywidualnością i w taki sposób go traktujemy. Zachęcamy do samodzielności i różnorodnych aktywności, mając na uwadze indywidualne tempo rozwoju. Uczymy nasze dzieci samodzielnego jedzenia, ubierania się, dbania o higienę.

    Wychodząc naprzeciw potrzebom rodziców wprowadziliśmy możliwość wykupienia karnetu lub pojedynczych godzin opieki (ceny podane w zakładce cennik)Dysponujemy opieką weekendową (30 zł za godzinę). Wszystkie zajęcia dodatkowe są w cenie  karnetu - język angielski, logopedia, zajęcia plastyczne, ogólnorozwojowe. 

Nasze aktywności:

 Zajęcia plastyczne

Podczas zajęć wykorzystywane są różnorodne techniki plastyczne np. rysowanie, malowanie farbami za pomocą pędzla lub paluszków, lepienie z masy plastycznej, tworzenie wydzieranek z papieru, itp.

Uczestnictwo w zajęciach plastycznych pozwala maluszkom na:
- rozwijanie dziecięcych talentów,
- kształcenie i poszerzanie umiejętności artystycznych u dzieci,
- wyrażanie indywidualnej kreatywności,
- rozwój funkcji psychomotorycznych dziecka,
- kształtowanie umiejętności współdziałania w zespole.

 

 Zajęcia muzyczne

 Podczas zajęć dzieci mają okazję poznać nowe piosenki i zabawy, grać na instrumentach. W czasie zajęć wykorzystywane są piosenki dla dzieci, fragmenty utworów muzyki relaksacyjnej i odgłosy przyrody. 

Uczestnictwo w zajęciach muzycznych zapewnia maluszkom:

- usprawnienie funkcji percepcyjno–motorycznych,
- rozwijanie twórczego myślenia,
- poprawienie pamięci i koncentracji uwagi,
- osiągnięcie integracji w grupie.

Uczestnictwo w zajęciach relaksacyjnych umożliwia maluszkom:
- zwrócenie uwagi na własne ciało oraz wsłuchanie się w jego rytm,
- nabycie umiejętności wyciszenia się i relaksacji,
- odczuwanie piękna utworów muzycznych i uspokojenie pod wpływem muzyki,
- poprawę samopoczucia dzieci.

 

Zajęcia ruchowe

Zapewniamy naszym maluszkom dużo radości podczas gier i zabaw, a także rozwijamy pozytywny stosunek do samego siebie oraz własnych umiejętności. Celem zajęć jest usprawnienie małej i dużej motoryki, koordynacji wzrokowo–ruchowej, rozwój psychomotoryczny dziecka (wytrzymałość, skoczność, zwinność, szybkość, gibkość). Dzięki tym zajęciom dziecko uczy się współdziałania, współzawodnictwa, mądrego wygrywania i przyjmowania porażek.

Podczas zajęć korzystamy z piłek, skakanek, woreczków oraz wszelkich przedmiotów wspomagających motorykę dziecka.

Uczestnictwo w zajęciach ruchowych daje maluszkom:
- zaspokojenie ciągłej potrzeby ruchu,
- rozładowanie nadmiaru energii poprzez twórczą zabawę,
- rozwój psychoruchowy,
- naukę świadomości siebie,
- naukę świadomości innych, który wspomaga relacje międzyludzkie, ułatwia budowanie zaufania i pozytywnych relacji.

 

Poobiednie spotkanie z bajką

Czytanie książek może być siłą pobudzającą  intelekt i wyobraźnię dziecka. W bajkach świat realny miesza się z fantastycznym, można tam spotkać przyjaciół, przeżyć wspaniałe przygody a przede wszystkim pozbyć się lęku.

Wpływ czytania oraz wybór odpowiedniej książki (dostosowanej dla wieku dziecka) ma ogromne znaczenie w rozwoju szczególnie emocjonalnym oraz społecznym dziecka. Pozwala kształtować umiejętność skupienia uwagi, wyodrębniać to, co najważniejsze. Różnorodność języka literatury umożliwia dziecku wzbogacenie słownictwa, nabycie umiejętności poprawnego wysławiania się. Dzięki wspólnemu spędzaniu czasu z książką buduje się mocną więź między dorosłym a dzieckiem. Czytanie sprzyja szybszemu samodzielnemu mówieniu, a później pisaniu i czytaniu. 

 

Zabawy dydaktyczne

Zajęcia edukacyjne pozwalają maluszkom w formie zabawy nabywać wiadomości i umiejętności związane z otaczających ich światem.

Uczestnictwo w zajęciach edukacyjnych pozwala maluszkom na:
- budowanie wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym,
- modelowanie systemu wartości, tak, by lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe,
- poznanie nazw różnorodnych elementów z otoczenia dziecka,
- rozwój ciekawości, aktywności i samodzielności,
- kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych,
- wdrażanie  do utrzymywania ładu i porządku,
- zrozumienie istoty zjawisk atmosferycznych i unikanie zagrożeń,
- rozbudzenie szacunku dla roślin i zwierząt.

Zabawy logopedyczne

-gimnastyka buzi i języka – warunkiem prawidłowego wymawiania głosek jest sprawne funkcjonowanie narządów artykulacyjnych: języka, warg, podniebienia miękkiego oraz żuchwy.

-Cmokaj, chuchaj, parskaj, dmuchaj czyli ćwiczenia oddechowe – celem tych zajęć jest wydłużenie fazy wydechowej, zwiększenie pojemności płuc, różnicowanie fazy wdechowej i wydechowej, rozruszanie przepony, zapobieganie niepożądanym zjawiskom takim jak arytmia oddechowa, mówienie na wydechu, dostosowanie długości wydechu do czasu trwania odpowiedzi.