Szanowni Państwo informujemy, że żłobek Językowy Klub Malucha jest beneficjentem Programu MALUCH + 2021. Dotacja z budżetu państwa obejmuje dofinansowanie miejsc opieki w żłobku przez cały rok 2021.

Wartość dofinansowania to 12480 zł, zaś całkowita wartość zadania to 148200zł.